Wiara, to relacja.

Wiara, to zaufanie Temu, kto JEST większy, kto wszystko może.

I gdy mam taką relację z Wszechmocnym, to wszystko jest możliwe.

Gdy ufam Bogu bezgranicznie, to wszelkie dobro w moim życiu się dokonuje z Jego woli i z Jego łaski!

Bo dla Niego nie ma nic ważniejszego niż moje dobro i szczęście 🙂

Czy zatem ufam Mu tak, że pozwalam się prowadzić, tak jak On wskazuje?

por. Mk 9, 14-29