Wszyscy zmartwychwstaną! Nasze życie się nie skończy. Jedynie się zmieni!

I ode mnie zależy, jak będzie dalej wyglądać. Czy będzie życiem w Królestwie Boga?

Jezus często powtarza słowa, że Królestwo Boże jest wśród nas.

Czy ja już żyję pod skrzydłami Jego królowania w moim życiu? Czy ja korzystam z darów, jakimi On – Król całego wszechświata, mnie obdarowuje?

por. Kol 1, 12-20