Tak wielu spotkałem świadków. Ludzi, którzy odbijali Twój blask, świecili światłem, które Ty rozpaliłeś, wspierali, byli przykładem, wskazywali drogę.

Tacy ludzie-latarnie, posłani przez Ciebie, abym odnalazł drogę.

Błogosław im Panie, a mnie naucz świecić Twoim światłem wszystkim tym, których postawisz na mojej drodze.

por. Łk 8, 16-18