Maryja – Matka. Maryja – Królowa. Pani nieba i ziemi. Jak wielka to tajemnica działania Boga – do tak wielkiej godności podnieść stworzenie.

Jednak Boża miłość przewyższa nasze rozumowanie. On całego Siebie oddał dla naszego Zbawienia, dla naszego życia.

Dał mi też Swoją Matkę, która nieustannie oręduje za mną i jest mi Matką. To Ona przyjęła Słowo i pozwoliła, by Ono się w Niej i z Niej zrodziło. To Ona uczy mnie przyjmować Tego, który JEST Słowem, JEST Życiem i daje Życie.

Maryjo ucz mnie każdego dnia bliżej przyjmować Jezusa. Ucz mnie tak Go miłować, by Jego obecność mnie przemieniała.

por. Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab