Jak mądre i aktualne są słowa Nikodema. Niestety tak często wydaję osąd nie znając sprawy, nie znając osoby, nie mając świadomości jego praw.

Obstaję przy swojej racji! Chcę innym udowodnić, że wiem dobrze, że wiem najlepiej.

Jednak moja pomyłka może kosztować czyjeś życie. A czyjś osąd może zniszczyć moje.

Dlatego proszę Cię Jezu – uchroń moje serce od osądu!

por. J 7, 40-53