Wiara opiera się na pewności bycia kochanym i wysłuchanym. Kto zna Ojca w niebie lepiej niż Jego Syn?

Aby dać nam poznać Ojca poprzez podobieństwo, Jezus odwołuje się do naszego doświadczenia życiowego…

Choć jestem tylko niedoskonałym człowiekiem, potrafię wykrzesać z siebie dobro wobec moich bliskich. Bóg Ojciec jest doskonały. Dla Niego jestem wybrany i ukochany, o ile więc bardziej będzie wrażliwy na moje prośby?

por. Mt 7, 7-12