Któż z nas nie tęskni za doświadczaniem tych wspaniałych owoców…

I można pomyśleć, że są na wyciągnięcie ręki, skoro Duch Boży daje się nam w obfitości!

Dlaczego zatem ich nie doświadczam?

Ilekroć bardziej opieram się na sobie – doświadczam swojej niemocy.

Ilekroć myślę, że sam sobie dam radę – moje możliwości kiedyś się kończą.

Duch Święty chce się dawać w całej pełni! Tylko czy ja rzeczywiście chcę Mu dać się prowadzić?

por. Ga 5, 16-25