Jezu, Ty jesteś Źródłem, które nieustannie daje życie.

Ty jesteś początkiem i końcem. W Tobie wszystko ma istnienie!

Dziś pragnę Ci dziękować za wszystko co mam.

Jesteś moją nadzieją i zawsze mogę do Ciebie wracać.

Daj mi pić ze Źródła wody żywej!

por. Jr 17, 5-8