Jak mogłem to zrobić? Nie potrafię sobie wybaczyć, nie mogę spojrzeć sobie w oczy…

Ale Ty wybaczasz nieustannie, podnosisz upadłego i napełniasz go pokojem.

Spraw Panie, abym na drogach mojego życia nigdy nie zwątpił w Twoje miłosierdzie i zawsze z wiarą przychodził do Ciebie po ocalenie.

por. Łk 7, 36-50