Proste serce. Można pomyśleć – jak dziecka. Często widzi zupełnie inne rzeczy, niż Ci, którzy opierają się jedynie na swoim rozumie i racjach.

Tak przedziwna jest droga życia człowieka. Prostota i zaufanie dziecka, chęć odkrywania i zdobywania świata, refleksja nad mijającym życiem, bezradność starości.

Wiele rzeczy wpływa na to, jak możemy przeżyć każdy z tych etapów – czy licząc na siebie, czy ucząc się ufać Stwórcy.

Jezus dziś ukazuje drogę serca wolnego i prostego. Właśnie tym, którzy chcą zaufać, Jezus obiecuje odkrycie potęgi miłości Ojca.

por. Mt 11, 25-27