Co jest pierwsze? Prawo czy osoba?

Czasem trudno mi wybierać tak, by osobę postawić w centrum.

Mam tyle swoich przyzwyczajeń. Swoich racji. Mechanizmów działania.

Tak szybko działam, że często nie zdążę zastanowić się, czym lub kim się kieruję w moich wyborach.

A Jezus ukazuje mi priorytet. Ukazuje mi, że OSOBA jest najważniejsza.

Czy jednak potrafię to wdrożyć w swoje życie? Czy ja tego rzeczywiście chcę?

por. Mk 2, 18-22