Moc Słowa, które stwarza. Potęga Słowa, które kształtuje.

Gdy poddajemy się działaniu Bożego Słowa, Ono sprawia, że stajemy się na wzór i podobieństwo Boga.

Ono wciąż nas stwarza, ilekroć pozwalamy Mu działać w naszym życiu, ilekroć pozwalamy Mu się prowadzić.

To Ono daje Życie. To Ono daje wolność. To Ono daje szczęście.

Jezu, otwórz moje serce na Twoje Słowo.

por. Mdr 18, 14-16; 19, 6-9