Bóg rzekł… i stało się…

Bóg w każdej chwili mego życia wypowiada nade mną Słowa błogosławieństwa.

A Słowo ciałem się stało…. Dzięki Jego Słowu istnieję. To ono odkrywa mi moja tożsamość.

Tylko czy potrafię je przyjmować?

por. Łk 6, 20-26