Dlaczego Jezu nie potrafię Cię poznać, gdy czynisz znaki w moim życiu? Dlaczego lękam się tego, co nie jest mi znane?

Jezu proszę, ucz mnie rozpoznawać Ciebie w mojej codzienności. W tym co jest zwyczajne, i co takie nie jest.

Daj mi proszę wrażliwe serce, bym dostrzegał Twoją obecność, Twoje towarzyszenie. Daj mi odwagę, bym umiał przyjmować tajemnicę Twojej obecności.

Daj mi proszę światłe oczy serca, by widziały Ciebie!

por. J 6, 16-21