Dotyk. Bóg daje się poznać naszymi zmysłami. Bóg się uniża do naszych ludzkich możliwości, byśmy Go poznali.

A ja tak często szukam Go w jakiś nadzwyczajny sposób. I może właśnie dlatego Go nie poznaję w mojej codzienności. Może szukam moich wyobrażeń a nie prawdziwego Boga.

A Jezus daje mi konkretne wskazówki, jak Go poznać. Czy ja zatem słucham Jego słów?

por. Łk 24, 35-48