Bliskość – to nawiązanie relacji…

Pokłon – to uznanie, że On może więcej…

Prośba – to ufność, że On pragnie mojego dobra…

I zawierzenie Mu bliskich mi osób – wiara, że Mu bardzo na nich zależy…

A jak dzisiaj wygląda moja relacja z Jezusem?

por. Mt 17, 14-20