Bóg jest hojny przeobficie. Nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić po ludzku potęgi Jego miłości i obfitości darów, jakie pragnie ofiarować każdemu z nas.

Bez miary… bez końca… totalnie wszystko… więcej niż ogarnia ludzki umysł…

Bóg daje mi całego Siebie! Bóg pragnie mnie przemienić w Siebie! Bóg pragnie tego zjednoczenia z każdym z nas.

Czy przyjmę to zaproszenie i powołanie, dla którego istnieję?

Boże – pociągnij mnie ku Sobie!

por. J 3, 31-36