Słowo, które żyje, daje życie, przywraca do życia.

Słowo, które niszczy, zabiera życie.

Którego z nich się chwytam? Z którego czerpię? Które wypowiadam?

To zdecydowanie wpływa na to, jak żyję.

por. Hbr 4, 12-13