Pokarm, który daje życie wieczne. Pokarm, który sprawia, że jestem żyjący tu i teraz i aż na wieczność.

Tym pokarmem jest Jezus i moja bliska relacja z Nim. Zaprasza mnie do takiego zjednoczenia, które sprawia, że staję się Nim i żyję w Nim wiecznie. Żyję w obfitości.

Czy skorzystam z tego zaproszenia? A może wierzę, że sam sobie wystarczę…

por. J 6, 24-35