Zaczerpnąć od Wszechmocnego. Taki wzór ukazuje nam Jezus w Swojej relacji z Ojcem. Ku Niemu się kieruje i zwraca w każdej potrzebie. Z tej wzajemnej relacji czerpie miłość, którą dzieli się z nami.

A gdzie jest moje źródło. Do kogo się zwracam w swojej niemocy. Gdzie szukam siły i wsparcia.

Bóg może wszystko. Czy ja chcę Mu zaufać i dać się poprowadzić? Czy On będzie Tym, do Którego zwrócę się o pomoc?

Jezu, naucz mnie zawsze wracać do Ojca.

por. Mk 7, 31-37