Matka Boża Częstochowska. Matka wszystkich Polaków. Matka każdego człowieka.

Maryja – to imię wyraża wszystko. Ona w każdej chwili wyprasza nam wszelkich łask. To Ona wskazuje zawsze na Swojego Syna – na Boga!

Ona podpowiada – jaka jest droga do pełni wolności i szczęścia – zawierzenie Jezusowi bez końca, bez wahania, we wszystkim.

Maryjo Matko naucz mnie podążać za wskazaniami i przykładem Jezusa!

por. J 2,1-11