Zachęcamy do lektury całego Orędzia Papieża Franciszka na VII Światowy Dzień Ubogich.

“Nie są to nadludzie, ale „sąsiedzi”, których spotykamy każdego dnia i którzy w milczeniu stają się ubogimi wraz z ubogimi. Nie tylko coś dają: słuchają, prowadzą dialog, starają się zrozumieć sytuację i jej przyczyny, aby udzielić odpowiednich rad i właściwych odniesień. Zwracają uwagę na potrzeby materialne, ale także duchowe, na integralną promocję osoby.”

Słuchanie i towarzyszenie, integralne spojrzenie i pomoc drugiemu to klucz działań naszej Fundacji. Prowadzimy różnego rodzaju rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego, formację roczną, małe grupy dzielenia, modlitwę za te osoby. Staramy się w każdej naszej posłudze odpowiadać na aktualne potrzeby człowieka XXI wieku. 

Więcej o naszych działaniach w tych wymiarach można przeczytać TUTAJ.