Kto jest moim Źródłem życia?

Dla Jezusa jest to Bóg Ojciec. A dla mnie może być Jezus. Dał mi się do końca. Pozostał pod postacią chleba, by każdy człowiek mógł Go przyjmować i czerpać Życie.

Stał się tak bardzo prosty, by mnie nie onieśmielać.

Bym w swojej kruchości miał dostęp do Wszechmogącego.

On chce być bardzo blisko. Stał się dla mnie pokarmem, by mnie przemienić w Siebie.

Co za tajemnica Bożej Miłości. W Nim jest prawdziwe Życie! Życie na wieki!

por. J 6, 51-58