Tak Bóg! Czy właśnie takiego potrafię Go przyjąć? Czy takiego Boga kocham? Czy za takim Bogiem chcę podążać?

Tajemnica Bożych paradoksów. Tak innych od światowego myślenia. Pokazujących tak bardzo inną drogę do zwycięstwa!

Dlaczego Bóg tak wybiera? Dla kogo decyduje się na taką drogę?

Dobrze wiem, że chodzi o mnie. Jednak czy ja jestem gotów Go naśladować w miłowaniu innego człowieka?

Boże przymnóż mi łaski i uzdolnij do podążania taką drogą jak Ty.

por. Flp 2, 6-11