Jezus zna każdą moją myśl.

Czy to budzi mój lęk, czy daje mi pokój?

Na szczęście to Go nie powstrzymuje przed byciem Sobą, przed mówieniem prawdy.

Tylko niestety mi często tę prawdę trudno jest przyjąć.

Jezu, naucz mnie ufać Tobie bez granic.

por. Łk 6, 6-11