Jezus zna każdą moją myśl.

Na szczęście to Go nie powstrzymuje przed byciem sobą, przed mówieniem prawdy.

Tylko niestety mi często tą prawdę trudno jest przyjąć.

Jezu, naucz mnie ufać Tobie bez granic.

por. Łk 6, 6-11