Patrzę na drugiego człowieka i często na myśl mi nie przyjdzie, że on także jest posłany przez Jezusa.

Dlatego, że inaczej myśli, że inaczej żyje, że inaczej wierzy – nie potrafię go przyjąć, a tym bardziej dostrzec, że może być dla mnie darem.

Czy tylko ja jestem wyjątkowy? Czy tylko ja mogę coś dać?

Jezu naucz mnie proszę patrzeć inaczej na drugiego człowieka.

por. Łk 10, 1-12