Bóg chce czynić wielkie rzeczy dla nas jednak nie zawsze widzi wiarę i zaufanie z naszej strony.

I wydaje się, że potrzeba tak niewiele, a jednak tak często nie potrafię zaufać Bogu.

I to właśnie oddala mnie od Niego i tego co pragnie mi dać.

Jezu, otwórz moje serce na Bożą miłość i ucz mnie ufać bez granic.

por. Mt 13, 54-58