Maryja Matka. Maryja Królowa.

Dziś kolejny raz Jezus powierza mnie Swojej Matce i daje mi Ją. To Jego najbliższa relacja na ziemi.

Pragnie takiej miłości i opieki dla mnie. Pragnie, bym mógł wszystko powierzyć Maryi i doświadczyć Jej troski i opieki.

Daje mi wszystko najcenniejsze co ma.

A Maryja przyjmuje mnie całym sercem. Każdym jego uderzeniem wyraża Swoją miłość do mnie. Zrobi dla mnie wszystko ilekroć Ją o to poproszę.

Czy jestem gotów zaprosić Ją do mojego życia?

por. J 19,25-27