Strata. Rozstanie. Ból. Żałoba.

Są tak trudne doświadczenia w naszym życiu, że nie dostrzegamy obecności Boga.

Wydaje się nam, że Jego obecność, zmieniłaby bieg wydarzeń.

A przecież On jest. On zawsze jest przy nas. I współcierpi wraz z nami. Nawet jak trudne wydarzenia następują po sobie.

Bo życie nie polega na braku cierpienia ale na umiejętności dojrzałego go przeżywania.

Jezu, proszę, ucz mnie odkrywać Twoją obecność w takich momentach i uczyć się od Ciebie ich przeżywania.

por. J 11,19-27