Jak się ucieszyć tym co mam, tym, co dzieje się dookoła?

Można wciąż narzekać, porównywać, wracać do tego co było lub marzyć o tym co będzie.

Jednak tak wielu marzyło o tym czasie, w którym ja żyję. Czekali, działali, podejmowali różne decyzje, by to się stało ich udziałem.

I mogę nie dostrzegać dobra, w którym mam udział i wciąż czekać na inne… Mogę też się zatrzymać i dostrzec, że mam wiele i to jest mi dane w całej pełni.

Tylko czy z tego skorzystam?

por. Mt 13, 10-17