Jezus zna przyszłość. Chce mnie chronić przed tym, co niszczy moje życie.

Bardzo konkretnie pokazuje konsekwencje grzechu – mojego i innych. Nazywa wszystko po imieniu i ostrzega.

Jednak w Swojej miłości daje mi wolność wyboru. Sam mogę decydować co wybieram lub za kim idę.

Jezus ostrzega mnie przed fałszerzami, którzy będą mieli na celu mnie omamić, aby samemu osiągnąć swój cel.

Komu zaufam?

por. Łk 21, 5-11