Zaproszenie Jezusa i moja decyzja. Co zrobię z Jego zaproszeniem?

Cokolwiek zrobię, On będzie ze mną… To jest mój wybór, czy chcę być świadkiem Jego dzieł czy moich.

On ZAWSZE JEST!

por. Mk 16,15-20