Maryja – wzór Matki, która kocha ponad wszystko.

Daje wolność, a w swoim sercu współodczuwa ze Swoim Synem.

Jest wtedy, gdy On Jej potrzebuje.

Jest prawdziwa. Milczy i żyje Słowem. Pozwala, by Ono Ją prowadziło.

To właśnie Ono sprawia, że Jej serce nie umiera, gdy cierpi. To Ono sprawia, że z Jej serca wypływa Miłość i życie. Dla każdego człowieka.

por. Łk 2,33-35