Kim jest dla mnie Bóg Ojciec? Czy znam Jego miłość? Czy doświadczam ją w swoim życiu?

Jezus mówi nam o bezgranicznej miłości Ojca. Jego największym pragnieniem było, byśmy Go poznali.

Czy ja Go w ogóle szukam? Czy mi zależy na tej relacji? A może skupiam się tylko na sobie i tym, co tutaj i teraz się dzieje?

Jak wiele łaski, ale i zarazem pragnienia z mojej strony, potrzeba, by przyjąć tą miłość. By poznać Ojca.

Jezu, chcę patrząc na Twoje słowa i czyny odkrywać, jak mnie umiłował Ojciec.

por. J 15, 9-11