Przekazujemy Wam klika wspomnień z naszych Rekolekcji dla Ubogich i Bezdomnych, które prowadziliśmy w Wielkim Poście.

Bogu dziękujemy za ten czas! Za wspólne rozmowy, posiłki, modlitwę, spowiedzi po wielu latach i odkrywanie piękna Bożej miłości – w sakramentach i we wspólnocie Kościoła.

Oto kilka słów uczestników: