Kogo się pytam w najważniejszych sprawach swojego życia?

Mogę się pytać człowieka. Choć ważne jest, kim on jest i jak żyje.

Mogę się pytać Boga. Właśnie On zna prawdę i zawsze chce mojego dobra!

Wybór zawsze należy do mnie. I konsekwencje tego wyboru także…

por. J 16, 16-20