Bezsilność. Brak nadziei. Ciemność. Smutek.

Jak wiele jest tego w życiu człowieka. Dookoła. Wewnątrz.

A dzisiaj dostaję tak konkretną wskazówkę. Gdzie jest źródło radości i mocy.

Pragnę zatem powracać do tego Źródła. Pragnę Panie powracać wciąż do Ciebie. Bądź moim wszystkim!

por. 1 Sm 2