Słowo Boga ma moc stwórczą. Sprawia to, co oznacza.

Jednak, by tego doświadczyć, potrzebuję spotkać się z tym Słowem i przyjąć je do swojego życia. Wtedy mogę doświadczyć rzeczy nie z tego świata. Wtedy spotkam Boga, który JEST. Doświadczę pełni Jego miłości.

Mogę także opierać swoje decyzje i życie na słowie z tego świata, naznaczonego grzechem i kruchością.

Czego zatem pragnę dla siebie i swoich bliskich.

Duchu święty ucz mnie przyjmować Ciebie i przemieniaj mnie Swoim Słowem.

por. Iz 55, 1-11