Tak szalone porównanie! Królestwo, do którego zaprasza nas Jezus, jest jak pył najdrobniejszego ziarna.

Co za paradoks Jego mądrości. To co najmniejsze, ma być celem życia każdego człowieka.

Czy tym Słowem się kieruję w mojej codzienności? Przecież świat mówi zupełnie co innego!

Komu chcę zaufać? Co jest moim celem? Życie tutaj czy w wieczności?

Decyzja należy tylko do mnie.

por. Łk 13, 18-21