Na imię Jezusa zegnie się każde kolano!

W Nim mamy władzę królewskiego panowania nad każdym stworzeniem.

Czy korzystam z niej?

por. Łk 4, 31-37