Czym jest szczęście dla człowieka? Istnieje tyle definicji a jeszcze więcej interpretacji…

A Słowo Boże daje mi dziś podpowiedź… wskazówkę… jak mogę być szczęśliwy…

Czy zaufam temu Słowu? Którą drogę wybiorę?

por. Ps 128