Są i tacy wśród nas, którzy muszą dotknąć, aby uwierzyć.

A Ty Jezu pochylasz się nad naszą kruchością, przyjmujesz naszą szczerą modlitwę i wyznanie słabości, i dajesz dotknąć Swojego serca.

Dziś dziękuję św. Tomaszowi za wzór szczerości.

Otwarcie przyznał przed braćmi, że trudno mu przyjąć tą wielką tajemnicę Zmartwychwstania.

Pragnę uczyć się od niego tej postawy – szczerości, otwartości i odwagi proszenia Jezusa o gesty, które mogą umocnić moją wiarę.

por. J 20, 24-29