Drugi człowiek i jego potrzeby.

Czy ja potrzebuję drugiej osoby, by się rozwijać, wzrastać w miłości?

Tak Bóg stworzył nas, na Swój obraz i podobieństwo. Stworzył nas do relacji – jak i Sam JEST relacją Osób.

Dlatego również apostołowie wciąż przypominają nam, by nie skupiać się tylko na sobie, na swoim ego – ale dostrzec drugiego, wyjść do niego i nawiązać relację miłości.

To dopiero pozwala nam w pełni odkrywać naszą tożsamość i ją rozwijać.

por. Flp 2, 1-5