Tak często mam przekonanie, że wiem, że znam prawdę.

Jednak doświadczenie uczy mnie także, że jednak często się mylę.

Tak bardzo potrzeba mi zginania kolan i pokornego serca, by usłyszeć w sercu głos Boga. On jedynie JEST prawdą!

Tylko On wie wszystko o mnie, o drugim człowieku.

Tylko On może mnie uzdolnić do zobaczenia sytuacji z innej perspektywy, Jego oczami.

Jezu, skrusz moje serce i uczyń pokornym, bym chciał wyjść ze swoich schematów myślenia i otworzyć się na prawdę.

por. Dz 22,3-16