Bóg moim Ojcem. Ja jestem Jego dzieckiem i dziedzicem. To się w głowie nie mieści, że On dał mi wszystko!

I każdy człowiek jest moim bratem i siostrą.

Dlaczego jednak zapominam o Tobie Boże? Dlaczego nie potrafię przyjąć Twojej miłości?

Boże Ojcze, Tatusiu – naucz mnie zawsze Ciebie szukać i do Ciebie wracać. Naucz mnie czerpać z Twojej mądrości.

por. Łk 1,5-17