Królowa. Jednak zupełnie poddana Wszechmocnemu.

Tylko w Nim może wszystko! To jest tajemnica królowania, tajemnica zawierzenia – bez końca.

Oddała Bogu wszystko. Swoje pragnienia. Swoje marzenia. Swoje ciało i duszę.

I dzięki temu On sprawił, że stała się Królową, że stała się Matką nas wszystkich.

Maryjo Matko, Maryjo Królowo – ucz mnie tak podążać za Bogiem i tak Mu ufać, jak Ty to robisz każdego dnia.

por. Łk 1,26-38