Czasem droga z Duchem Świętym jest zupełnym wyjściem z dotychczasowych schematów działania!

Czasem może tez bardzo zadziwić jej szaleństwo. Ale jak jest z Bożego Ducha – warto! Wtedy owoce tego zaufania są równie niesamowite!

por. 2 Kor 11, 1-11