Spojrzeć z perspektywy wieczności… Jak Bóg, który jest Miłością, mógłby pragnąć, by moje życie miało kres?

On posłał swojego Syna, aby mnie przyprowadził do Niego. Pragnie, bym żył Jego życiem. Jest wierny swojemu przymierzu, które zostało przypieczętowane na krzyżu.

W czasie trwającej epidemii, jak nigdy dotąd, doświadczamy kruchości naszego ludzkiego, biologicznego życia.

Jezus daje nam także inne życie, w które mogę wchodzić już teraz – w duchu, w ciszy modlitwy. Jeśli tylko Go poproszę z zaufaniem i dam Mu czas, to będę mógł doświadczyć tego już tutaj, na ziemi.

Dziś 15. rocznica odejścia do Pana św. Jana Pawła II – za jego wstawiennictwem prośmy, byśmy dobrze wykorzystali ten wyjątkowy czas Wielkiego Postu, który nam został dany.

por. J 8, 51-59