Każdy dzień mojego życia ma znaczenie. Każda chwila, każde spotkanie. W każdym człowieku Ty jesteś.

Czy ja Ciebie dostrzegam? Czy potrafię tak żyć, byś zdążył moje serce tak przemienić i przygotować na spotkanie z Tobą w wieczności?

Raczej kiepsko mi to idzie…

Proszę Jezu, uzdolnij mnie do tej miłości, która przekracza moją ludzką kruchość i niemoc. Ucz mnie każdego dnia na nowo dostrzegać Ciebie w drugim człowieku.

Skrusz moje kamienne, skoncentrowane na sobie serce i wlewaj w nie miłość.

por. Mt 25, 31-46